Bij patiënten met lipoedeem worden er vaak compressiehulpmiddelen toegepast. Volgens de zorgverzekeringswet is er echter alleen vergoeding mogelijk als het hulpmiddel wordt ingezet ten behoeve van functieverlies van bloed- en/of lymfevaten. In de praktijk zien wij dat er bij de meeste lipoedeem patiënten eveneens sprake is van secundair lymfoedeem. Het is echter wel van belang dat dit ook uit de verwijzing van de arts blijkt. Dat geldt zowel bij TEK als compressie verbandmaterialen.