Zoals bij u bekend is moet er voor de verstrekking van therapeutisch elastische kousen een verwijzing van een arts aanwezig zijn. Deze verwijzing moet toegevoegd worden aan het consult in Cepamedis. Wij willen u verzoeken om deze verwijzing direct na het plaatsen van de bestelling toe te voegen. Bij een herhaalverstrekking zouden wij het waarderen als u controleert of de verwijzing reeds in Cepamedis aanwezig is.

Uiteraard moet de verwijzing voorzien zijn van de persoonsgegevens van de patiënt, een correcte medische indicatie en moeten er therapeutische elastische kousen voorgeschreven worden. Natuurlijk moet de verwijzing voorzien zijn van de gegevens van de verwijzer, waarbij een handtekening en stempel niet mogen ontbreken tenzij het een digitale verwijzing is die via een officieel portaal (ZorgDomein) is verzonden. Wij hebben een algemeen voorschrift ontwikkeld wat zowel voor TEK als overige compressiehulpmiddelen gebruikt kan worden.